Janna heeft een uitnodiging gekregen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. In haar omgeving hebben verschillende mensen corona gehad. Ze heeft van dichtbij gezien welke gevolgen dat kan hebben. Ook heeft ze de gevolgen van de maatregelen ervaren. Wat moet ze met deze uitnodiging doen?

Vaccinatie

Vaccinatie is het geven van een vaccin met het doel beter bestand te worden tegen een ziekteverwekker of virus. Vaccins beschermen niet alleen mensen die gevaccineerd zijn, maar ook hun naasten. Een hoge vaccinatiegraad (aantal gevaccineerde mensen) leidt tot een verlaging van de kans op verspreiding van de betreffende ziekte of virus. Hoe meer mensen gevaccineerd zijn tegen een virus of ziekte hoe kleiner de kans op verspreiding is.

Coronavaccinatie

Er worden in Nederland drie verschillende soorten vaccins gebruikt:
- DNA/mRMA-vaccin; hierbij krijgen de cellen in het lichaam de ‘opdracht’ om een deel van het coronavirus te maken. Doordat het afweersysteem hier tegen reageert door antistoffen aan te maken, kan het afweersysteem snel reageren als je besmet raakt.
- subeenheidvaccin; hierbij wordt gebruik gemaakt van specifieke stukjes van het coronavirus. Doordat het afweersysteem deze stukjes – die geen infectie kunnen veroorzaken – herkent, kan het snel reageren als je besmet raakt.
- vectorvaccins; hierbij wordt gebruik gemaakt van een ongevaarlijk gemaakt ander virus waaraan een stukje van het coronavirus is toegevoegd.

Bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking die in een zorginstelling wonen, krijgen het Pfizer-BioNTech-vaccin (DNA/mRMA) aangeboden. Kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die in kleinschalige woonvormen wonen krijgen het Moderna-vaccin (DNA/mRMA) aangeboden.
Wanneer er in een instelling een grote coronauitbraak is, wordt de vaccinatie uitgesteld. Mensen die voorafgaand aan de vaccinatie positief gestest zijn, moeten ook wachten totdat zij een vaccin krijgen.

Bijwerkingen

Net als andere vaccins en medicatie kan het coronavaccin bijwerkingen veroorzaken. De meest voorkomende bijwerkingen zijn moeheid, hoofdpijn, spierpijn, pijn in de gewrichten en koude rillingen.
Mensen met een slecht afweersysteem en mensen die bloedverdunners gebruiken of bekend zijn met allergische reactie wordt aangeraden contact met de (huis)arts op te nemen voordat ze zich laten vaccineren.

Onzekerheid

De vaccins zijn onder hoge druk en in zeer korte tijd ontwikkeld. Daarom is de volledige werking van het vaccin nog niet zeker. Dit betekent dat op korte termijn iedereen zich aan de geldende regels moet blijven houden; ook degenen die gevaccineerd zijn. De korte ontwikkeltijd van de vaccins zegt niet direct iets over de onveiligheid van de vaccins. Voor toelating van vaccins gelden zeer strenge regels, zeker voor Europese/Nederlandse markt.
Inmiddels zijn er verschillende varianten van corona bekend (bijv. de Engelse en de Zuid-Afrikaanse variant). De goedgekeurde vaccins werken zo goed als zeker ook tegen deze varianten van het coronavirus.

Planning

Iedereen van 18 jaar en ouder ontvangt de komende maanden een oproep om gevaccineerd te worden tegen het coronavirus. Omdat niet voor iedereen op hetzelfde moment een vaccin beschikbaar is, heeft de overheid een vaccinatieplan opgesteld waarin aangegeven staat wie op welk moment gevaccineerd kan worden. Daarbij is als uitgangspunt genomen dat eerst de ‘zwakkeren’ en zorgverleners gevaccineerd kunnen worden. Zo kunnen mensen die het meeste kans lopen ernstig ziek te worden door het coronavirus het snelst en best beschermd worden.

Keuze

Vooralsnog is in Nederland besloten dat er geen vaccinatieplicht komt. Iedereen is dus vrij een eigen afweging te maken over het wel of niet vaccineren tegen het coronavirus. Over het wel of niet vaccineren wordt verschillend gedacht.

De NPV biedt meer informatie over het onderwerp vaccineren, bijvoorbeeld in de vorm van een brochure.
De RMU organiseerde 15 december 2020 een informatiebijeenkomst over het coronavaccin.
In het RD (16 januari 2021) stond een verslag van een lezing van ds. H.J. Agteresch over vaccinatie.

Het is belangrijk dat iedereen voor zichzelf een weloverwogen keuze maakt over het gebruikmaken van de vaccinatiemogelijkheid. Bij iedere keuze die gemaakt wordt, is het noodzakelijk deze in afhankelijkheid en met vertrouwen op God te maken. Ziekten en virussen (zoals het coronavirus) bepalen ons bij de gevolgen van de zondeval waardoor er ziekten en plagen in de wereld gekomen zijn.
Bij het maken van een afweging moeten bedacht worden dat we in alle opzichten afhankelijk zijn van de zegen en zorg van de HEERE. Gevaccineerd of niet gevaccineerd. De HEERE regeert en Zijn wil geschiedt. Welke keuze er ook gemaakt wordt, laat dit biddend gebeuren met de vraag of Hij er Zijn zegen over wil geven.

Meer weten over ethische onderwerpen?

Contact