Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg, 24-uurs toezicht of zorg in nabijheid nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, is een Wlz-indicatie nodig.

Welke zorg

- verblijf in een instelling
- persoonlijke verzorging en verpleging
- geneeskundige zorg (geneeskundige zorg die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking of stoornis, maar ook algemene geneeskundige zorg)
- hulpmiddelen die nodig zijn voor door de instelling gegeven zorg
- vervoer naar de plaats waar u de begeleiding of de behandeling krijgt

Mogelijkheden zorg thuis

Het zorgkantoor bespreekt men de mogelijkheden om zorg thuis te krijgen. In plaats van zorg met verblijf kan gekozen worden voor:
Volledig pakket thuis (vpt)
Met een volledig pakket thuis krijgt men thuis zorg van een zorginstelling. Men krijgt alle zorg en ondersteuning waarvoor een Wlz-indicatie nodig is. Hierbij horen ook maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes. De huur of de hypotheek van de woning moet men zelf blijven betalen.

Modulair pakket thuis (mpt)
Men kan ook een deel van de zorg van een zorginstelling krijgen en een deel zelf regelen met een persoonsgebonden budget. Dit heet een modulair pakket thuis (mpt). Met het mpt krijgt men geen maaltijden en geen hulp bij het huishouden.

Persoonsgebonden budget (Pgb)
Met een persoonsgebonden budget (Pgb) organiseert men zelf de zorg en kiest men bijvoorbeeld zelf wie de zorgverlener wordt. De zorgverlener moet de zorg wel bij de zorgvrager thuis kunnen leveren.

Meer weten over de Wlz?

Contact