Frits is een 15-jarige jongen die door zijn lichamelijke beperking en gedragsproblemen in veel dagelijkse situaties geholpen moet worden. Zijn ouders ervaren dat de zorg thuis te zwaar wordt en willen ondersteuning krijgen en lopen vast in hun situatie. Ze lopen vast in hun zoektocht en nemen daarom contact op met Helpende Handen.

Persoonlijke dienstverlening

Helpende Handen ondersteunt mensen zoals de ouders van Frits. Consulenten persoonlijke dienstverlening van Helpende Handen adviseren en ondersteunen mensen met een beperking en hun familieleden in hun zoektocht naar zorg of ondersteuning die aansluit op de hulpvraag. 

Wat kan Helpende Handen voor je betekenen?

• consulenten geven informatie en advies
• consulenten ondersteunen bij indicatieaanvragen voor de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Participatiewet en de Zorgverzekeringswet (Zvw) en bewaken het indicatieproces. Nadat een
indicatie ontvangen is, kunnen consulenten adviseren over de inzet van de juiste zorg of ondersteuning
• consulenten bieden clientondersteuning in de voorbereiding op en tijdens contact met de burgerlijke gemeente
• consulenten geven advies en ondersteuning bij projecten voor nieuwe wooninitiatieven