Pgb in de Wlz

Heeft iemand zware zorg nodig uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kan deze zorg eventueel ook thuis geboden worden. Maar alleen als zorg thuis verantwoord is en als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling. Men kan deze zorg zelf inkopen met een Pgb, dit Pgb wordt aangevraagd bij het zorgkantoor.

Voorwaarden

- het zorgkantoor nodigt de zorgvrager uit voor een gesprek om te kijken wat het beste past. Dit kan een Pgb zijn, maar het kan ook zijn dat zorg in natura of een combinatie (modulair pakket thuis) het beste past
-in een budgetplan beschrijft de zorgvrager welke zorg hij inkoopt en bij welke zorgverlener(s)
- de zorgvrager sluit met elke zorgverlener een contract af en voegt daar telkens een zorgbeschrijving bij. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan de zorgverlener pas uitbetalen als het contract is goedgekeurd
- de zorgvrager mag een vertegenwoordiger aanwijzen die het Pgb voor beheert. Dit kan ook verplicht zijn
- de zorgvrager mag geen behandeling betalen uit het Pgb

Meer weten over persoonsgebonden budget?

Contact