Pgb in de Zorgverzekeringswet

Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. Men kan ervoor kiezen voor zorg in natura of onder voorwaarden voor een Pgb, dit Pgb wordt aangevraagd bij de zorgverzekeraar.

Voorwaarden

- de zorgvrager beschrijft in een budgetplan welke zorg men inkoopt met het Pgb
- de zorgvrager geeft duidelijk aan waarom hij een Pgb wil. De verzekeraar kijkt of een Pgb past
- de verzekeraar beoordeelt de kwaliteit van de zorg die men inkoopt
- de regels voor het Pgb in de Zorgverzekeringswet kunnen verschillen per zorgverzekeraar

Meer weten over persoonsgebonden budget?

Contact