Pieter wordt over een jaar 18. Omdat Pieter een beperking heeft, zullen de consequenties anders zijn dan voor de andere kinderen. De tijd nadert om te onderzoeken wat er in verband met Pieters 18de verjaardag geregeld moet worden.

Werk en inkomen

Het UWV bepaalt of iemand voor een deel of volledig niet kan werken. Door het aanvragen van een Beoordeling arbeidsvermogen wordt gekeken of iemand recht heeft op een Indicatie banenafspraak, een Advies indicatie beschut werk of Wajong. De Beoordeling arbeidsvermogen kan via het UWV aangevraagd worden.

Indicatie banenafspraak

Iemand die door een beperking of ziekte niet het minimumloon kan verdien, kan een Indicatie banenafspraak krijgen. Hiermee wordt iemand opgenomen in het doelgroepregister. Omdat het voor werkgevers financieel voordelig is mensen uit het doelgroepregister aan te nemen, is er meer kans op een baan. De gemeente is verantwoordelijk voor ondersteuning bij het vinden of houden van werk.

Advies Indicatie beschut werk

Iemand die alleen met begeleiding en aanpassingen op een werkplek kan werken die een werkgever niet kan bieden, kan bij het UWV een Advies Indicatie beschut werk aanvragen. Wanneer het UWV een positief Advies geeft, kan bij de gemeente een beschutte werkplek aangevraagd worden. Mensen die bij een beschutte werkplek werken, kunnen het wettelijk minimum loon ontvangen.

Dagbesteding

Als werken op een beschutte werkplek niet mogelijk is, is iemand aangewezen op dagbesteding. Hiervoor is een Wmo- of Wlz-indicatie nodig. Deze indicaties zijn aan te vragen bij de gemeente (Wmo) of CIZ (Wlz).

Wajong 2015

Wie op jonge leeftijd een ziekte of beperking heeft gekregen en daardoor nu en in de toekomst niet kan werken, kan een Wajong-uitkering aanvragen. Een Wajong 2015 kan minimaal vijf maanden voor de 18de verjaardag via het UWV worden aangevraagd.

Inkomen

Voor het percentage dat iemand werkt, ontvangt hij loon. Met loondispensatie wordt dit aangevuld tot het wettelijk minimum loon. Het UWV bepaalt de hoogte van het inkomen.

Meer weten over '18 jaar en dan'?

Contact