Kinderen met een beperking of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Scholen moeten een passende onderwijsplek geven aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Passend Onderwijs

Scholen werken per regio samen om alle mogelijke soorten leerlingen een passende plek te bieden. De regering heeft besloten het reformatorisch onderwijs als één regio te zien. Niet elke gewone school hoeft alle kinderen op te vangen. Kan een school geen passend onderwijs geven? Dan zoeken de scholen binnen het samenwerkingsverband een school die dit wel biedt. Scholen kunnen zich specialiseren en onderling afspreken wie welke kinderen het beste onderwijs kan bieden. Leraren en schoolleiders krijgen in het nieuwe stelsel een centrale rol. Zij staan dichtbij de leerlingen en weten welke behoeften ze hebben.

Ondersteuningsplan samenwerkende scholen

De samenwerkende scholen leggen afspraken vast in een ondersteuningsplan. Dit doen ze minstens eens in de 4 jaar. In het ondersteuningsplan staat onder meer hoe de scholen:
- het passend onderwijs in hun regio inrichten
- het geld voor extra ondersteuning besteden
- leerlingen naar het speciaal onderwijs verwijzen
- ouders informeren

Meer weten over Onderwijs & Werk?

Contact