Wajong 2015

Iemand heeft recht op een Wajong als hij voor zijn 18e of tijdens zijn studie een ziekte of beperking heeft gekregen. En duurzaam geen arbeidsvermogen heeft. Dit betekent dat iemand nooit meer kan werken. Iemand heeft recht op een Wajong-uitkering vanaf zijn 18e verjaardag of vanaf 1 jaar nadat iemand tijdens zijn opleiding een ziekte of beperking kreeg.
Mensen die voor 2015 een Wajong-uitkering hadden, houden het recht op Wajong met een Wajong-uitkering van voor 2015 (zogeheten oude en nieuwe Wajong). Wel kan de hoogte van de uitkering vanaf 2018 omlaag gaan wanneer het UWV bepaalt dat iemand kan werken.

Wet Vereenvoudiging Wajong

Er zijn verschillende soorten Wajong (oude Wajong, Wajong 2010 en de Wajong 2015). Vanaf 1 september 2020 zijn er twee veranderingen:
- mensen met een Wajong 2010 ontvangen een volledige Wajong-uitkering als zij een opleiding volgen
- mensen met een Wajong 2015 kunnen een Wajong-uitkering ontvangen als zij een opleiding volgen

Vanaf 1 januari 2021 verandert er weer het een en ander:
- de hoogte van de Wajong-uitkering wordt op een andere manier berekend
- mensen die doordat zij meer gaan werken of verdienen een lagere Wajong-uitkering krijgen, kunnen een garantiebedrag ontvangen
- mensen van wie de Wajong-uitkering is gestopt maar die slechtere gezondheid krijgen, kunnen terugvallen op een Wajong-uitkering
- mensen met een Oude Wjaong-uitkering kunnen die - net als bij de Wajong 2010 en 2015 stopzetten

Meer weten over de Wajong?

Contact