Iemand heeft recht op een Wajong als hij voor zijn 18e of tijdens zijn studie een ziekte of beperking heeft gekregen. En duurzaam geen arbeidsvermogen heeft. Dit betekent dat iemand nooit meer kan werken. Iemand heeft recht op een Wajong-uitkering vanaf zijn 18e verjaardag of vanaf 1 jaar nadat iemand tijdens zijn opleiding een ziekte of beperking kreeg.
Mensen die voor 2015 een Wajong-uitkering hadden, houden het recht op Wajong met een Wajong-uitkering van voor 2015 (zogeheten oude en nieuwe Wajong). Wel kan de hoogte van de uitkering vanaf 2018 omlaag gaan als UWV bepaalt dat iemand kan werken.

Meer weten over de Wajong?

Contact