Op een zorgboerderij kunnen mensen met een beperking onder begeleiding een waardevolle dagtaak vervullen.

Omdat op een zorgboerderij professionele ondersteuning geboden wordt, moet hier voor betaald worden. Dit kan onder andere vanuit een Pgb of via de gemeente of een uitkeringsinstantie.

Meer weten over de mogelijkheden van zorgboerderijen?

Contact