In ons land zijn er bijna 4 miljoen mantelzorgers. Mantelzorgers krijgen een steeds belangrijkere taak in de ondersteuning van mensen met een beperking. Steeds meer taken en verantwoordelijkheden komen 'op het bordje' van mantelzorgers en vrijwilligers.

Mantelzorg is zorg die wordt gegeven maar door huisgenoten, familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend voor mantelzorg is dat mensen er niet vrijwillig voor kiezen maar dat het geven van deze zorg hen overkomt omdat er een persoonlijke en emotionele band is tussen de zorgvrager en de zorggever.
Volgens een landelijke richtlijn gaat het daarbij om langdurige en onbetaalde zorg, meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden. In sommige situaties is sprake van 24 uur per dag.

Meer weten over mantelzorgondersteuning?

Contact