Pieter wordt over een jaar 18. Omdat Pieter een beperking heeft, zullen de consequenties anders zijn dan voor de andere kinderen. De tijd nadert om te onderzoeken wat er in verband met Pieters 18de verjaardag geregeld moet worden.

Rechtsbescherming

Vanaf de 18de verjaardag zijn mensen voor de wet handelingsbekwaam, dit betekent dat zij bijvoorbeeld contracten mogen afsluiten. Dit geldt ook voor mensen met een beperking. Daarom kan het van belang zijn rechtsbescherming te regelen om hen tegen daden van zichzelf en anderen te beschermen. 

Welke vormen van rechtsbescherming zijn er?

- mentorschap: advies bij persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van betrokkene
- bewindvoering: beheer van de financiën
- curatele: een combinatie van mentorschap en bewindvoering

Wat is mentorschap?

Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor beslist over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering of beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. De beschermingsbewindvoerder beheert het geld en de goederen van de betrokkene.

Wat is curatele?

Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet volstaat.
Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. 

Aanvragen rechtsbescherming

Het regelen van rechtsbescherming moet drie maanden voor de 18de verjaardag geregeld zijn. Rechtsbescherming aanvragen kan bij de rechtbank.

Meer weten over '18 jaar en dan'?

Contact
Over deze onderwerpen informeren we je op het Reformatorisch Zorgloket.